Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng Bảo mẫu

21/10/2018 03:59

Bảo mẫu: số lượng 5 người

Tuyển dụng Quản lý cơ sở

21/10/2018 03:59

Quản lý cơ sở: Có kinh nghiệm 3-4 năm

Tuyển dụng Giáo viên Mầm Non

21/10/2018 03:59

Giáo viên Mầm Non: Số lượng 5 người.

Tuyển dụng Nhân viên văn phòng

21/10/2018 03:59

Nhân viên văn phòng: SL 01. Lương 6.000.000d

Hotline tư vấn: 0274 2461251
Zalo